Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Zakup nieruchomości to spore wyzwanie. Kto nie doświadczył wymagających procedur kredytowych i góry dokumentów, ten nie zaznał paraliżującego stresu. Kupno mieszkania na kredyt to tylko jedna z wielu możliwości – często dochodzi również do licytacji komorniczych, gdzie można nabyć mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie. Jak tego dokonać?

Licytacja komornicza – jak do tego doszło

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie długu, jaki powstał z rąk aktualnych lokatorów. Dłużnicy, których nieruchomość będzie licytowana, nie są w stanie spłacać rat kredytowych, powiększając kwotę swojego zobowiązania z miesiąca na miesiąc. Jeśli dotychczasowe działania komornika nie przyniosły efektu, wówczas na ostatecznej drodze nieruchomość staje się przedmiotem licytacji.

Innym powodem, dla którego mieszkanie podlega egzekucji, jest bankructwo przedsiębiorstwa, którego właściciel nie radzi sobie z regulowaniem należności. Obiekt często licytowany jest wśród rozwodzących się par, które spierają się o majątek. Wówczas sędzia decyduje o poddaniu nieruchomości egzekucji i podziale uzyskanej sumy pomiędzy rozwodników.

Jak kupić dom na egzekucji komorniczej?

Przystąpienie do licytacji – warunki

Uczestnictwo w egzekucji komorniczej może dojść do skutku, jeżeli licytujący spełnia kilka warunków. Przede wszystkim nie może to być osoba spokrewniona z aktualnym właścicielem mieszkania. Nie może być to także urzędnik oraz komornik, który prowadzi egzekucję. Z licytacji wykluczeni są cudzoziemcy bez zezwolenia, jak również osoby, które brały udział w poprzedniej egzekucji, lecz jako osoby wygrane nie uiściły należnej kwoty.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium. Jest to kwota, która wynosi 10% wartości oszacowania, i należy ją wpłacić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji. Wadium to pewnego rodzaju zabezpieczenie, które zwracane jest w razie niewygrania licytacji. Uczestnik egzekucji musi wiedzieć, że wylicytowana kwota powinna w całości zostać wpłacona na wskazane konto w ciągu 14 dni od daty zakończenia licytacji.

Gdzie szukać ogłoszeń o egzekucjach komorniczych?

Obwieszczenia dotyczące licytacji zamieszczane są na stronach kancelarii komorniczych, w sądach rejonowych, urzędach gmin i miasta, jak również w lokalnej prasie. Komornik zobowiązany jest wystosować takie obwieszczenie najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem licytacji. W treści znajdują się najistotniejsze informacje dotyczące powierzchni nieruchomości, lokalizacja i minimalna kwota licytacji, która nie może być niższa, jak ¾ szacowanej wartości mieszkania.

Uczestnik wyrażający chęć zakupu nieruchomości ma prawo przed rozpoczęciem egzekucji zobaczyć mieszkanie, jak również sprawdzić jego stan prawny, wypis rejestru gruntów czy akta postępowania egzekucyjnego. Warto zajrzeć ponadto w księgi wieczyste, aby upewnić się, że lokal nie jest obciążony prawem dożywocia lub najmu. Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej to spore wyzwanie, dlatego warto odpowiednio się do niego przygotować z każdej strony.

Partnerem materiału jest komornik sądowy Warszawa.

Podobne artykuły