Nowe dane GUS nadzieją dla biznesów i firm budowlanych?

Nowe dane GUS nadzieją dla biznesów i firm budowlanych?

Czas pandemii najlepiej pokazał, jak duże problemy mogą spotkać biznesy osadzone w rozmaitych branżach. Szczególnie widoczne załamanie można dostrzec w przypadku branży budowlano-montażowej. Najnowsze publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na odbijanie się branży z recesji. Choć biznesy budowlane nie powróciły do stanu sprzed pandemii, udało im się uniknąć najbardziej pesymistycznych prognoz, które usłyszeć mogliśmy ze strony ekonomistów.

Wzrost zatrudnienia po pandemicznej recesji

Biznesy związane z branżą budowlaną od początku pandemii notowały znaczące spadki. Dopiero teraz zauważyć można realny wzrost zatrudnienia w dużych i średnich firmach. GUS wylicza aż 10-procentowy wzrost płac, co znajduje swoje odbicie w statystykach. Podnoszenie się z kryzysu branży budowlanej dostrzec można przede wszystkim w sprzedaży detalicznej, ale i w produkcji przemysłowej. Jest to swego rodzaju odbicie po zeszłorocznym załamaniu się rynku.

Nowe dane GUS nadzieją dla biznesów i firm budowlanych?

Dlaczego budowlanka przeżywa kryzys?

W przypadku produkcji budowalno-montażowej zauważyć można, że w kwietniu tego roku notowano niższy jej poziom aż o 4,2 procent. W przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki, branża budowlana notuje wyraźne opóźnienie zarówno w kontekście spadków przychodów, jak i w przypadku odbijania się z recesji. Pomimo tego dostrzec można, że nie sprawdziły się pesymistyczne prognozy, co biznesom z branży budowlanej daje nadzieję na szybsze wyjście z kryzysu.

W jakich sektorach najlepiej widać wzrost?

Wyjście z sytuacji kryzysowej nie jest proste, co widać zwłaszcza w przypadku sektora budowlanego. GUS zauważa jednak, że obserwuje się coraz więcej pozytywnych zmian m.in. w przypadku jednostek zajmujących się bezpośrednią budową budynków. W ich przypadku zanotowano wzrost o 1,3% w stosunku do kwietnia 2020 roku. Nieco mniejszym wzrostem (wynoszącym 0,3%) poszczycić się mogą biznesy wykonujące specjalistyczne roboty budowlane. Wzrostu nie uświadczymy w przypadku firm zajmujących się wznoszeniem obiektów inżynierii wodnej i lądowej. Tu spadek wyniósł aż 1,1% w stosunku do kwietnia ubiegłego roku.

Podobne artykuły