Negatywna rola ścieków w środowisku

Negatywna rola ścieków w środowisku

Ścieki są jednym z problemów, który nie jest przez nas praktycznie zauważany. Prawda jest jednak taka, że każdego roku ilość ścieków znacznie się powiększa, a co za tym idzie, powiększa się skala problemu związanego z utylizacją zanieczyszczeń.

Rodzaje ścieków

Ścieki możemy podzielić na następujące kategorie:

·         ścieki bytowe - są to zanieczyszczenia pochodzące z różnego rodzaju budynków mieszkalnych oraz budynków publicznych. Jest to najpowszechniejszy rodzaj ścieków;

·         ścieki przemysłowe - należą do nich zanieczyszczenia, które są wytwarzane przez branżę przemysłową i wszystkie inne fabryki, które produkują określone dobro;

·         ścieki komunalne - do tego rodzaju ścieków zalicza się pozostałości po wodach opadowych i roztopowych.

Jaki jest skład ścieków?

Nie tylko ilość ścieków jest trapiącym problemem, ale również ich skład. W ciągu ostatnich lat badacze zauważyli spory wzrost substancji mineralnych w ściekach jak na przykład związki fosforu, chlorki czy siarczany. Jest to z pewnością zła informacja dla naszego środowiska. Takie związki po wchłonięciu w glebę, mogą przynieść bardzo dużo strat, które mogą powodować dalsze niszczenie środowiska. Warto jednak pamiętać, że ścieki nie są w 100% negatywnym odpadem. Posiadają one również substancje organiczne, które w niektórych przypadkach mogą pozytywnie wpłynąć na porost roślin.

Negatywna rola ścieków w środowisku

Jakie jest rozwiązanie problemu ścieków?

Ścieki są w naszym środowisku już od wielu lat i oczywiście przez kolejne lata będą. Nie jest to zatem problem, który wymaga totalnego rozwiązania, ale należy się jemu porządnie przypatrzeć, aby nie dochodziło do zaniedbań. Dobrym pomysłem na to jest kontrola prac oczyszczalni ścieków. To one są odpowiedzialne za ich oczyszczanie oraz wprowadzanie ich z powrotem w obieg. Jeżeli na tym etapie ścieki nie zostaną dokładnie oczyszczone, za kilka lat będziemy musieli liczyć się z narastającym niszczeniem środowiska na skutek wzrostu chemicznych substancji w wodzie oraz w glebie. Kontrole powinny być przeprowadzane cyklicznie w celu wykluczenia jak największej ilości nieprawidłowości w pracy oczyszczalni ścieków na terenie naszego kraju.

Podobne artykuły