Wszystko o instalacjach kanalizacyjnych

Wszystko o instalacjach kanalizacyjnych

Istnieją dwa rodzaje instalacji kanalizacyjnej. Pierwszy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, drugi natomiast dla opadów. Oba te systemy zbudowane są z łączy i mechanizmów, znajdujących się w środku obiektu bądź na zewnątrz, a także z tzw. przykanalików.

Schemat instalacji kanalizacyjnej

Przykanalik składa się ze studzienki przelotowej bądź połączeniowej. Wszystkie ścieki muszą być odprowadzane albo do powierzchniowych sieci albo do oczyszczalni, czy też do specjalnego miejsca, nie posiadającego odpływu. W przypadku ścieków opadowych można je także skierować na glębę lub wprowadzić do miejsc melioracyjnych, za zgodą danego zarządcy. Należy pamiętać o odpowiednim kierowaniu tych wód, by nie dopuściły one do zalania tych miejsc odpływowych. Koniecznym warunkiem jest zastosowanie nieprzepuszczalnych instalacji.

Konieczność podłączenia kanalizacyjnego

Wszystkie gospodarstwa są zobowiązane do posiadania własnego przyłącza kanalizacyjnego, bądź też sieciowego. W tym drugim przypadku konieczne jest rozdzielenie przewodów oddzielnie do ścieków gospodarczych i opadowych. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznej ustala firma zarządzająca daną instalacją. Występuje możliwość oczyszczania łączy ścieków bytowych przez ścieki deszczowe. W przypadku wystąpienia miejsc poniżej maksymalnego stadium ścieków należy uzgodnić z firmą, odpowiedzialną za daną sieć. Jeżeli jakość ścieków jest niewłaściwa z zasadami zarządzającej firmy należy ją uprzednio oczyścić. Wszystkie zastosowane narzędzia i mechanizmy muszą być zgodne z panującymi zasadami. Należy je dostosować do temperatury ścieków i ich ostrości. W instalacjach kanalizacyjnych trzeba dokonać obliczenia przepływu ścieków bytowych jak i deszczowych. Obliczenie to kontroluje hydrauliczny stan pracy danej kanalizacji.

Wszystko o instalacjach kanalizacyjnych

Projekt instalacji kanalizacyjnej

Przed dokonaniem przyłączenia musi zostać opracowany projekt architektoniczno-budowalny oraz spełnienie warunków, uzyskanych od zarządu sieci zewnętrznej. Podczas procesu kreowania instalacji kanalizacyjnej dla własnego gospodarstwa należy spełnić kilka panujących zasad. Trzeba określić w jaki sposób będą odprowadzane fekalia. Następnie podać informacje związane z elementami budowlanymi. Kolejno należy poinformować o armaturze sanitarnej budynku oraz ich rozmieszczeniu oraz gdzie planowane jest zlokalizowanie pionów kanalizacyjnych, również stworzenie dla nich struktur podłączenia. Należy także dokonać obliczeń hydraulicznego obciążenia pionów i łączy odpływowych, a później dokonać sprawdzenia tych kalkulacji. Warto pamiętać o przeniesieniu średnic podejść, łączy i pionów na projekcje oraz dokonać weryfikacji wszystkich podejmowanych działań i ich naprawy w przypadku takiej potrzeby. Odpowiednio stworzyć integralną część projektu, wraz z konkretnym opisem, zamieszczeniem strony głównej, spisu treści i obrazów. W przypadku odprowadzania ścieków opadowych zasady kreowania instalacji są bardzo podobne, a nawet nieco mniej wymagające.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami instalacje kanalizacji sanitarnej dzielone są na 4 systemy:
- jednostkowego pionu z podejściami cząstkowo wypełnionymi,
- jednostkowego pionu z podejściami o zmniejszonej średnicy,
- jednostkowego pionu z podejściami w całości wypełnionymi,
- osobnych pionów.

Podobne artykuły