Na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę podczas zagospodarowania terenu budowy?

Na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę podczas zagospodarowania terenu budowy?

Przestrzeganie prawa budowlanego podczas budowy domu jest niezmiernie ważne. Zagospodarowaniem terenu budowy należy zająć się jeszcze przed jej rozpoczęciem. Warto tego dopilnować, aby prace były przeprowadzone w sposób sprawny i zgodny z prawem. Pamiętajmy, że dobra organizacja placu budowy to klucz do sukcesu.

Zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Do najważniejszych prac związanych z zagospodarowaniem terenu należą miedzy innymi takie czynności jak: zapewnienie łączności telefonicznej, właściwej wentylacji, oświetlenia naturalnego i sztucznego, a także doprowadzenie energii elektrycznej i wody. Należy również pamiętać o odpowiednim urządzeniu pomieszczeń socjalnych, higieniczno- sanitarnych oraz składowisk materiałów. Ważną kwestią jest także ogrodzenie terenu oraz wykonanie dróg i przejść dla pieszych oraz wyznaczenie miejsc niebezpiecznych. Za wcielenie w życie wszystkich ważnych przepisów prawa budowlanego odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę podczas zagospodarowania terenu budowy?

Czym jest projekt zagospodarowania terenu, a czym geodezyjne opracowanie planu zagospodarowania działki?

Projekt zagospodarowania terenu to bardzo istotny element projektu budowlanego. Uwzględnia się w nim przede wszystkim granice działki budowlanej oraz część opisową, która zawiera szereg istotnych informacji o realizowanej inwestycji. Aby projekt mógł zostać wykonany należy najpierw pozyskać aktualną mapę przygotowana przez geodetę. Geodezyjne opracowanie planu zagospodarowania działki polega natomiast na starannym przeanalizowaniu projektu budowy pod kątem kwestii geometrycznych. W tym celu muszą zostać zebrane miary kontrolne. Należy również dokonać właściwych obliczenia punktów charakterystycznych, ponieważ będą one musiały zostać odpowiednio wyznaczone na terenie. Finalnym etapem geodezyjnego opracowania planu zagospodarowania działki jest szkic tyczenia. Jest to bardzo ważne zadanie, dlatego pamiętajmy, aby zlecić je doświadczonemu geodecie. Geodezyjne opracowanie planu zagospodarowania działki należy zawsze opierać na osnowie geodezyjnej.

Podobne artykuły