Kancelaria: 41-344-46-81 w godzinach pracy kancelarii

Telefon komórkowy: 731 244 024 -zamawianie pogrzebu itp., poza godzinami otwarcia kancelarii

DZIEŃ TYGODNIA

KANCELARIA CZYNNA W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK

nieczynna

WTOREK

10.00-12.00

15.00-17.00

ŚRODA

10.00-12.00

15.00-17.00

CZWARTEK

nieczynna

PIĄTEK

10.00-12.00

15.00-17.00

SOBOTA

10.00-12.00

15.00-17.00

NIEDZIELA

nieczynna

 

CHRZEST

Dokumenty potrzebne do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu: 

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania, wiek),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Spotkania przygotowujące do chrztu odbędą się w następujących terminach:

- piątek (22 września) o godz.17.00;

- piątek (6 października) o godz.17.00;

- piątek (20 października) o godz.17.00

Chrzty udzielane są w niedzielę w czasie Mszy św. o godz.13.00 - w tym celu należy skontaktować się z księdzem w kancelarii.
 
Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. (Kodeks Prawa Kanonicznego 874).

Główne obowiązki rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza św., spowiedź, kolęda) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi Komunii św. Chrzestni zobowiązani są do pomagania w chrześcijańskim wychowaniu ich dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.


Pierwsza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka


Sakrament MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie liturgiczne do przyjęcia sakramentu małżeństwa odbywa się w II i IV piątek miesiąca o godz.18.00 (17.00 - okres zimowy)

Narzeczeni

Uwagi dla chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim

 1. Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej na 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu
 2. Jeżeli obie strony nie są naszymi parafianami, należy przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią stron, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego
 3. Rozmowa z księdzem w kancelarii
 4. Dokumenty
 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Poradnia rodzinna

Spotkania odbywają się w salce parafialnej

 • dla narzeczonych - w każdy wtorek w godz. 17.00-18.00
 • dla małżeństw - w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00


POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)