A Bierzmowanie2

Sakrament Bierzmowania – Parafia Św. Wojciecha 2017


„W sakramencie bierzmowania Duch Święty najpełniej udziela swych darów, które są potrzebne każdemu człowiekowi dla jego własnego rozwoju duchowego. Od tych darów pochodzi szczególna moc, przez którą bierzmowany realizuje w pełni swoje człowieczeństwo, jako wierny uczeń Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus naznacza w sakramencie bierzmowania pieczęcią swego Ducha, obdarowując nas mocą, która wyraża się przez siedmiorakie dary.”

24 Maja, w środę z rąk Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, Stu dwudziestu młodych ludzi otrzyma Sakrament Bierzmowania. Już teraz każdy kandydat powinien wybrać imię do Bierzmowania, świadka (praktykujący katolik z zaświadczeniem ze swojej parafii iż może być świadkiem do bierzmowania) i wreszcie złożyć ofiarę. Jeszcze około 30 kandydatów zalega z wypełnieniem swoich obowiązków, a od spełnienia tych wymagań zależy czy zostaną dopuszczeni do Bierzmowania. Do 18 Maja proszę składać wymagane dokumenty/ofiarę do kancelarii parafialnej lub księży z parafii.

Przebieg uroczystości udzielenia Sakramentu Bierzmowania:
- Pieśń na powitanie
- Pieśń na wejście
- Powitanie przez Ks. Proboszcza
- Powitanie przez rodziców
- Poświęcenie krzyży
- Komentarz przed czytaniami
- Czytania
- Prośba ks. Proboszcza o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.
Homilia
- Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i bierzmowanie