anima2017 images stories anima archiwum 2017 thumb medium250 0ANIMA MUNDI jest Festiwalem, który na stałe wpisał się w muzyczny pejzaż Kielc i regionu świętokrzyskiego. Jego otwarta formuła - nie tylko klasyczna muzyka organowa, ale także chóralna, barokowa, ludowa muzyka religijna - sprawia, że możemy przeżyć całą gamę muzycznych doznań i wzruszeń.

Festiwal organizowany jest co roku w kieleckich kościołach w okolicach Świąt Wielkiej Nocy, aby dać odbiorcom szansę jeszcze głębszego przeżycia Męki i Śmierci Jezusa.

 

Festiwal "Amima Mundii" powstał w Kielcach z inicjatywy nieżyjącego już prof. Jerzego Rosińskiego - organisty katedralnego, kompozytora i animatora kultury. Wszystkie edycje festiwalu gromadziły twórców i chóry o międzynarodowej renomie z wielu krajów Europy, co nie powinno dziwić, bo Anima Mundi to przecież dusza świata...