Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, określane krótko "niepokalanki", jest Zgromadzeniem bezhabitowym. Zostało założone 21.11.1891 roku w Zakroczmiu przez bł. O. Honorata Koźmińskiego, przy współudziale Walerii Ludwiki Gąsiorowskiej.

Jesteśmy Zgromadzeniem na prawie papieskim, żyjemy w oparciu o III Regułę św. Franciszka z Asyżu. Swoją działalnością apostolską obejmujemy głównie środowiska miejskie, starając się szerzyć kult Matki Bożej zwłaszcza w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Siostry podejmują pracę oświatowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży oraz opiekę nad osobami chorymi i starszymi.

W Kielcach nasze siostry są obecne prawie od początku istnienia Zgromadzenia. Tutaj prowadziły dom dziecka, stołówkę dla młodzieży, kursy krawieckie dla dziewcząt, oraz bibliotekę, a obecnie pracujemy w katechizacji, w kancelarii oraz na plebanii. Z tego miasta i okolic Pan powołał wiele dziewcząt w szeregi niepokalanek.

Przy naszych wspólnotach organizujemy dni spotkań dla młodzieży oraz rekolekcje młodzieżowe.