Założyciele

Św. Wincenty a Paulo

Założycielem Zgromadzenia jest sam Bóg, który posłużył się francuskim kapłanem św. Wincentym a Paulo. Pewnego dnia Ks. Wincenty zadał sobie pytanie: "Kim są Ubodzy i co można dla nich zrobić"? Następnie do służby najuboższym Paryża zaangażował św. Ludwikę de Marillac. Z czasem Bóg pozwolił, by przyłączały się dziewczęta, pragnące również służyć potrzebującym. Po latach doświadczenia św. Wincenty i św. Ludwika zadbali, by tym dziewczętom zapwenić odpowiednią formację ludzką, duchową i zawodową. W tym celu zamieszkały razem w domu św. Ludwiki.Św. Wincenty mawiał:" Oto, moje córki, jakie były początki waszego Zgromadzenia. Wówczas nie było ono tym, czym jest obecnie, należy sądzić, że dziś nie jest jeszcze tym, czym będzie, aż wreszcie Bóg doprowadzi je do stanu, w jakim chce je mieć".

Św. Ludwika de Marillac

Hasło naszego Zgromadzenia brzmi: "Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego przynagla nas." Od samego początku św. Wincenty i św. Ludwika posyłali swe Siostry do tych miejsc, gdzie czekali Ubodzy i gdzie proszono o przysłanie Sióstr Miłosierdzia (tę nazwę nadali Siostrom ludzie, patrząc na to, co Siostry czyniły). W 1651 roku św. Wincenty posłał do Polski Księży z założonego przez siebie Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Rok później, jeszcze za swojego życia, na prośbę królowej Polski Marii Ludwiki Gonzagi, przysłał Siostry Miłosierdzia.Siostry przybyły do Warszawy 8 grudnia 1652 roku. Stąd były posyłane do bardzo wielu miejsc na terenie całego kraju. Na skutek podziału Polski na trzy zabory, powstały trzy Prowincje Polskie Sióstr Miłosierdzia: Warszawska, Chełmińska i Krakowska.

Kaplica przy ul. du Bac w Paryżu

Kaplica Matki Bożej od Cudownego Medalika

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zwane są też Szarytkami, od francuskiego słowa charité czyt. (szarite) co znaczy miłosierdzie. Dom Generalny Sióstr Miłosierdzia znajduje się w Paryżu, przy ul. du Bac. Kaplicę tego domu wybrała Najświętsza Maria Panna na miejsce trzykrotnego objawienia się św. Siostrze Katarzynie Labouré i tam objawiła jej swój Cudowny Medalik. Siostry są przekonane, że wybór dokonany przez Niepokalaną jest odpowiedzią Maryi na całkowite zawierzenie Jej Zgromadzenia przez Świętych Założycieli.