Kontakt

Adres:
Plac Św. Wojciecha 9
25-307 Kielce
Telefon:
Kancelaria: 041-344-46-81

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
Inne telefony:

Proboszcz - 041-344-58-65;
Wikariat - 041-344-45-34

Konto bankowe:

BANK PEKAO SA oddz. 1 w Kielcach;
  • 81 1240 1372 1111 0000 1249 4462